Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

… (tên Mèo và Con vật khác)

… là tên dành cho mèo, Động vật khác và thỏ. Cái tên … là tên phổ biến cho thú đực. The meaning of … is not known to us.
Trên trang web của chúng tôi, đã có 14 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên … của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
12 phiếu
Cái
4 phiếu

Which animal

Mèo
6 phiếu
Con vật khác
2 phiếu
Thỏ
2 phiếu
Chó
2 phiếu
Fish
1 phiếu
Chim
1 phiếu

… occurs in the following categories:

Bình luận về …

Chó hôm qua
Này tôi ghi … có nghĩa là bạn có thể chọn cho tôi tên tiếng anh nào ngắn mà dễ nhớ không?