Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Ai (tên Mèo và Chó)

Ai là tên dành cho mèo, chó và thỏ. Tên Ai phổ biến cho giống cái The meaning of Ai is not known to us.
Trên trang web của chúng tôi, đã có 9 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Ai của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
3 phiếu
Cái
4 phiếu

Which animal

Mèo
3 phiếu
Chó
1 phiếu
Thỏ
1 phiếu
Con vật khác
1 phiếu
Chim
1 phiếu
Rắn
1 phiếu

Ai occurs in the following categories:

Bình luận về Ai

Ai Chim 2021
Nghe nói "Ai" có nghĩa là "yêu" trong tiếng Nhật.Thấy ý nghĩa quá nên quyết định đặt luôn."Ai" dễ nhớ,dễ thương còn ý nghĩa!!!
Ai Rắn 17-01
ko có bt