Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Aki (tên Chó và Thỏ)

Aki là tên dành cho chó, thỏ và mèo. Cái tên Aki là tên phổ biến cho thú đực. The meaning of Aki is not known to us.
Bạn đang tìm một tên gọi dễ thương và Hoàng gia cho thú cưng của bạn? Aki có thể là một cái tên hoàn hảo!
Trên trang web của chúng tôi, đã có 52 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Aki của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
33 phiếu
Cái
14 phiếu

Which animal

Chó
36 phiếu
Thỏ
5 phiếu
Mèo
4 phiếu
Chim
3 phiếu
Con vật khác
2 phiếu
Chuột hamster
1 phiếu

Aki occurs in the following categories:
Tên phổ biến cho thỏ250 namesTên chó cái bắt đầu với A names

Bình luận về Aki

Aki Chó 2019
AKI đồng âm với phiên âm của mùa thu trong tiếng Nhật. Cũng là viết tắt của Atarashī kioku là phiên âm của từ Kí ức mới trong tiếng Nhật.
AKI nghĩa là kí ức mới vào mùa thu.
Thật ra đơn giản là vì kí ức của tôi về AKI bắt đầu vào lúc tôi mang bé về nhà. Đó là vào tháng 9 - tháng cuối của mùa thu
Aki Mèo 15-01
Trùng hợp
Aki Chó 17-09
Vì tên Aki nghĩa tiếng anh là mùa thu!!!!
Thank you ten-be!
Aki Chó 15:15
Tôi thích đặt tên này vì giống như một cái kẹo Akita