Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Anime (tên Mèo và Chó)

Anime là tên dành cho mèo, chó và thỏ. Tên Anime phổ biến cho giống cái The meaning of Anime is not known to us.
Trên trang web của chúng tôi, đã có 7 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Anime của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
3 phiếu
Cái
4 phiếu

Which animal

Mèo
4 phiếu
Chó
1 phiếu
Thỏ
1 phiếu
Chuột hamster
1 phiếu

Anime occurs in the following categories:

Bình luận về Anime

Anime Chuột hamster hôm qua
vì nó hay coi anime với tôi và khá giống với mấy con chuột trong anime