Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Ann Nhy (tên Mèo)

Ann Nhy là tên cho mèo. Cái tên Ann Nhy là tên phổ biến cho thú đực. The meaning of Ann Nhy is not known to us.
Trên trang web của chúng tôi, đã có 1 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Ann Nhy của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
0 phiếu
Cái
1 phiếu

Which animal

Mèo
1 phiếu

Ann Nhy occurs in the following categories:

Bình luận về Ann Nhy

Ann Nhy Mèo 00:26
Ann Nhy chính là cái tên biệt danh Mẹ đã đặt cho tôi từ lúc mới sinh ra. Tôi là người Thái Lan, nhưng từ khi trở về Việt Nam thì cái tên đó không còn ai nhắc đến và cũng chẳng còn ai nhớ đến nữa...Vì vậy tôi quyết định đem cái tên đấy đặt lại cho thú cưng của mình ☺️