Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Asuki (tên Mèo)

Asuki là tên cho mèo. Cái tên Asuki là tên phổ biến cho thú đực. The meaning of Asuki is not known to us.
Trên trang web của chúng tôi, đã có 1 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Asuki của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
0 phiếu
Cái
1 phiếu

Which animal

Mèo
1 phiếu

Asuki occurs in the following categories:

Bình luận về Asuki

Asuki Mèo 04:43
tôi rất thích nước Nhật nên tôi đặt tên cho nó kiểu Nhật