Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Bò (tên Chó và Mèo)

Bò là tên dành cho chó, mèo và chuột hamster. Tên Bò phổ biến cho giống cái The meaning of Bò is not known to us.
Bạn đang tìm một tên gọi dễ thương và dễ gọi cho thú cưng của bạn? Bò có thể là một cái tên hoàn hảo!
Trên trang web của chúng tôi, đã có 232 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Bò của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
99 phiếu
Cái
100 phiếu

Which animal

Chó
154 phiếu
Mèo
43 phiếu
Chuột hamster
8 phiếu
Con vật khác
7 phiếu
Thỏ
6 phiếu
Chuột cống
4 phiếu

Bò occurs in the following categories:

Bình luận về Bò

Mèo 2015
Nó là giống mèo tuxedo nên gọi là bò :)
2016
Nó đẹp
2016
đầu như con bò
Con vật khác 2016
sở thích
Chó 2017
Vì nó hay
Chó 20-12
Ngu
Chó 11-02
Tại vì nhìn giống con bò
Chó 11-02
Tại vì nhìn giống con bò