Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Bơ (tên Chó và Mèo)

Bơ là tên dành cho chó, mèo và chuột hamster. Tên Bơ phổ biến cho giống cái The meaning of Bơ is not known to us.
Bạn đang tìm một tên gọi dễ gọi và dễ thương cho thú cưng của bạn? Bơ có thể là một cái tên hoàn hảo!
Trên trang web của chúng tôi, đã có 230 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Bơ của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
97 phiếu
Cái
100 phiếu

Which animal

Chó
152 phiếu
Mèo
43 phiếu
Chuột hamster
8 phiếu
Con vật khác
7 phiếu
Thỏ
6 phiếu
Chuột cống
4 phiếu

Bơ occurs in the following categories:

Bình luận về Bơ

Mèo 2016
dễ thương
Chó 2016
Thích ăn bơ
Chuột hamster 2017
tại nó màu vàng
Chó 2017
Con của hoàng hậu Ki. Đặt theo
Mèo 2018
nó có một mẫu rất là giống bơ
Mèo 2018
nó có một mẫu rất là giống bơ
Mèo 30-05
tiếng Việt và ko dấu
Chó 13-10
đáng yêu
Mèo 23-11
Thân của nó tròn như quả bơ nên tôi gọi nó là bơ
Chó 7-01
vì nó rất đáng yêu
Chó 7-01
nó rất ham ăn
Con vật khác 22-04
rất hay