Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Bột (tên Mèo và Chó)

Bột là tên dành cho mèo, chó và chim. Cái tên Bột là tên phổ biến cho thú đực. The meaning of Bột is not known to us.
Bạn đang tìm một tên gọi dễ thương và Trắng cho thú cưng của bạn? Bột có thể là một cái tên hoàn hảo!
Trên trang web của chúng tôi, đã có 8 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Bột của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
4 phiếu
Cái
3 phiếu

Which animal

Mèo
4 phiếu
Chó
3 phiếu
Chim
1 phiếu

Bột occurs in the following categories:
Tên chó cái kết thúc với T50 namesTên mèo cái bắt đầu với B76 names

Bình luận về Bột

Bột Mèo 2017
Đang làm bánh thì nghĩ đến nó, thế là...
Bột Chó 31-05
Lúc đầu, khi em nhận nuôi ẻm thì em chỉ có chút xíu. Lúc nó nằm dài xuống em hay lại lăn nó quay 80 chục vòng nhìn nó y chang cục bột nên em gọi Bột mọi người thấy tên cũng dễ gọi và cũng khá hợp với ẻm. Nghe gọi " Bột " là nó sẽ chạy lại phía em và vẫy cái đuôi.
Bột Mèo 8-05
Nó trắng như bột zị ó