Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Chibi (tên Chó và Mèo)

Chibi là tên dành cho chó, mèo và chuột hamster. Tên Chibi phổ biến cho giống cái The meaning of Chibi is not known to us.
Bạn đang tìm một tên gọi dễ thương và dễ gọi cho thú cưng của bạn? Chibi có thể là một cái tên hoàn hảo!
Trên trang web của chúng tôi, đã có 40 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Chibi của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
8 phiếu
Cái
23 phiếu

Which animal

Chó
17 phiếu
Mèo
11 phiếu
Chuột hamster
3 phiếu
Chim
3 phiếu
Con vật khác
3 phiếu
Chuột cống
2 phiếu

Chibi occurs in the following categories:
Tên mèo cái với 5 chữ cái201 namesTên chó cái kết thúc với I100 namesTên chó đực với 5 chữ cái250 names

Bình luận về Chibi

Chibi Chó 2016
vì nó đáng yêu
Chibi Mèo 2016
đáng yêu
Chibi Chó 2018
Tại mặt nó mắc cười
Chibi Chó 2019
Do người chủ cho đặt chứ không biết
Chibi Mèo 2019
Vì tôi thấy đó là một cái tên hay và khá phù hợp vói bộ lông màu trắng và khuôn mặt đáng yêu của nó.
Chibi Chuột hamster hôm qua
Vì nó đáng yêu như bé chibi