Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Dear (tên Thỏ và Mèo)

Dear là tên dành cho thỏ, mèo và Động vật khác. Tên Dear phổ biến cho giống cái The meaning of Dear is not known to us.
Trên trang web của chúng tôi, đã có 4 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Dear của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
2 phiếu
Cái
2 phiếu

Which animal

Thỏ
2 phiếu
Mèo
1 phiếu
Con vật khác
1 phiếu

Dear occurs in the following categories:

Bình luận về Dear

Dear Mèo hôm qua
tôi nghĩ ra tên này vì tôi coi nó như đứa con duy nhất của tôi