Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Fuyu (tên Con vật khác và Thỏ)

Fuyu là tên dành cho Động vật khác, thỏ và mèo. Cái tên Fuyu là tên phổ biến cho thú đực. The meaning of Fuyu is not known to us.
Bạn đang tìm một tên gọi Kỳ lạ và Trắng cho thú cưng của bạn? Fuyu có thể là một cái tên hoàn hảo!
Trên trang web của chúng tôi, đã có 8 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Fuyu của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
4 phiếu
Cái
3 phiếu

Which animal

Con vật khác
2 phiếu
Thỏ
2 phiếu
Mèo
2 phiếu
Chim
1 phiếu
Chó
1 phiếu

Fuyu occurs in the following categories:
Tên mèo cái kết thúc với U178 names

Bình luận về Fuyu

Fuyu Mèo 2016
Fuyu theo tiếng Nhật la mùa đông. Do Fuyu không thích gần gũi với con người ngoài những người Fuyu quen biết
Fuyu Chó 2-04
Mình mua nó ngay mùa đông lúc ở Nhật Bản, nên mình đặt tên nó là Fuyu, Fuyu nghĩa là “mùa đông”.