Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Fyodor (tên Mèo)

Fyodor là tên cho mèo. Cái tên Fyodor là tên phổ biến cho thú đực. The meaning of Fyodor is not known to us.
Trên trang web của chúng tôi, đã có 3 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Fyodor của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
3 phiếu
Cái
0 phiếu

Which animal

Mèo
3 phiếu

Fyodor occurs in the following categories:

Bình luận về Fyodor

Fyodor Mèo hôm qua
Hmm, lý do cái tên Fyodor ra đời là vì mình rất hâm mộ văn hào Fyodor Dostoyevsky và nước Nga rộng lớn. Với cả mình nuôi một bé đến từ Nga mà, đặt cái tên này cũng rất ý nghĩa với mình