Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Jake (tên Chó và Mèo)

Jake là tên dành cho chó, mèo và chuột hamster. Cái tên Jake là tên phổ biến cho thú đực. The meaning of Jake is not known to us.
Bạn đang tìm một tên gọi Mạnh mẽ và Bé cho thú cưng của bạn? Jake có thể là một cái tên hoàn hảo!
Trên trang web của chúng tôi, đã có 115 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Jake của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
149 phiếu
Cái
12 phiếu

Which animal

Chó
97 phiếu
Mèo
14 phiếu
Chuột hamster
2 phiếu
Thỏ
1 phiếu
Chuột lang
1 phiếu

Jake occurs in the following categories:
Tên phổ biến cho chó250 namesTên chó cái với 4 chữ cái250 namesTên chó đực với 4 chữ cái250 namesTên chó cái với một âm tiết250 namesTên chó đực với một âm tiết250 names

Bình luận về Jake

Jake Chó 2016
Jake is my boyfriend
Jake Chó 2016
No rat hay va giong ten cua chu cho trong phim gio phieu luu
Jake Chó 2016
No rat hay va giong ten cua chu cho trong phim gio phieu luu
Jake Chó 2016
No rat hay va giong ten cua chu cho trong phim gio phieu luu
Jake Chó 2016
Khi xem một bộ phim