Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Kanguru (tên Mèo)

Kanguru là tên cho mèo. Cái tên Kanguru là tên phổ biến cho thú đực. The meaning of Kanguru is not known to us.
Trên trang web của chúng tôi, đã có 2 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Kanguru của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
2 phiếu
Cái
0 phiếu

Which animal

Mèo
2 phiếu

Kanguru occurs in the following categories:
Tên phổ biến cho mèo đực250 namesTên mèo đực kết thúc với U116 names

Bình luận về Kanguru

Kanguru Mèo 2017
Lý do mik đặt tên này là vì chú rất hay đứng bằng 2 chân sau khi có người cho thức ăn vì kangura là chuột túi lên mik đặt chú tên là z
Kanguru Mèo 2017
Lý do mik đặt tên này là vì chú rất hay đứng bằng 2 chân sau khi có người cho thức ăn vì kangura là chuột túi lên mik đặt chú tên là z