Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Lốp (Love) (tên Chó)

Lốp (Love) là tên cho chó. Cái tên Lốp (Love) là tên phổ biến cho thú đực. The meaning of Lốp (Love) is not known to us.
Trên trang web của chúng tôi, đã có 1 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Lốp (Love) của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
0 phiếu
Cái
1 phiếu

Which animal

Chó
1 phiếu

Lốp (Love) occurs in the following categories:

Bình luận về Lốp (Love)

Lốp (Love) Chó hôm qua
Mình từng xem một video cảm động về chú chó ở Trung Quốc và chú chó ấy tên là Lốp. mình mong muốn chú chó mình thông minh và ngoan ngoãn như vậy nên đã đặt em ấy cái tên đó.