Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Mộng Mơ (tên Mèo)

Mộng Mơ là tên cho mèo. Cái tên Mộng Mơ là tên phổ biến cho thú đực. The meaning of Mộng Mơ is not known to us.
Trên trang web của chúng tôi, đã có 2 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Mộng Mơ của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
0 phiếu
Cái
2 phiếu

Which animal

Mèo
2 phiếu

Mộng Mơ occurs in the following categories:

Bình luận về Mộng Mơ

Mộng Mơ Mèo hôm qua
tên mà tui đặt cho thú cưng có lý do về màu sắc vì tui khá thích màu tím mà người ta thường nói màu tím mộng mơ nên tui đặt là vậy thế thôi
Mộng Mơ Mèo hôm qua
lý do : tui là người rất thích mộng mơ từ khi rước bé thiên thần mèo về nên đặt là mộng mơ