Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Mỡ (tên Mèo và Chó)

Mỡ là tên dành cho mèo, chó và Động vật khác. Cái tên Mỡ là tên phổ biến cho thú đực. The meaning of Mỡ is not known to us.
Bạn đang tìm một tên gọi dễ thương và hay cho thú cưng của bạn? Mỡ có thể là một cái tên hoàn hảo!
Trên trang web của chúng tôi, đã có 67 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Mỡ của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
34 phiếu
Cái
29 phiếu

Which animal

Mèo
30 phiếu
Chó
19 phiếu
Con vật khác
11 phiếu
Chim
2 phiếu
Chuột lang
2 phiếu
Côn trùng
1 phiếu

Mỡ occurs in the following categories:

Bình luận về Mỡ

Mỡ Mèo 2017
Vì nó béo :)
Mỡ Mèo 2017
béo
Mỡ Chó 2019
Vì nó khá béo :))
Mỡ Chó hôm qua
Vì từ khi đem Mỡ về thì thấy bụng nó có nhiều mỡ nên đặt là "Mỡ"