Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Medi Đĩ (tên Mèo)

Medi Đĩ là tên cho mèo. Cái tên Medi Đĩ là tên phổ biến cho thú đực. The meaning of Medi Đĩ is not known to us.
Trên trang web của chúng tôi, đã có 1 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Medi Đĩ của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
0 phiếu
Cái
1 phiếu

Which animal

Mèo
1 phiếu

Medi Đĩ occurs in the following categories:

Bình luận về Medi Đĩ

Medi Đĩ Mèo hôm qua
vì nó điệu đà hay ngắm vuốt mà nó còn thích đi tán trai đẹp