Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Miko (tên Mèo và Chó)

Miko là tên dành cho mèo, chó và chuột hamster. Cái tên Miko là tên phổ biến cho thú đực. The meaning of Miko is not known to us.
Bạn đang tìm một tên gọi dễ thương và đáng yêu cho thú cưng của bạn? Miko có thể là một cái tên hoàn hảo!
Trên trang web của chúng tôi, đã có 121 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Miko của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
83 phiếu
Cái
19 phiếu

Which animal

Mèo
67 phiếu
Chó
38 phiếu
Chuột hamster
6 phiếu
Rắn
3 phiếu
Thỏ
2 phiếu
Chim
2 phiếu

Miko occurs in the following categories:
Tên cho mèo màu xám 100 namesTên mèo cái với 2 âm tiết250 namesTên phổ biến cho mèo đực250 namesTên chó cái kết thúc với O300 namesTên chó cái bắt đầu với M100 names

Bình luận về Miko

Miko Mèo 2016
vì mình thích đọc truyện miko mà miko rất dễ thương nên mình lấy tên đó luôn!
Miko Chó 2016
Mô tả 1 con cún con vừa dễ thương vừa hiền, nhưng cũng biết đùa, cũng biết sủa khi có người lạ và dạy trò gì cũng nhớ nhanh (ví dụ: bắt tay, đứng lên.