Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Nghiên Dương (tên Mèo)

Nghiên Dương là tên cho mèo. Cái tên Nghiên Dương là tên phổ biến cho thú đực. The meaning of Nghiên Dương is not known to us.
Trên trang web của chúng tôi, đã có 1 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Nghiên Dương của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
0 phiếu
Cái
1 phiếu

Which animal

Mèo
1 phiếu

Nghiên Dương occurs in the following categories:

Bình luận về Nghiên Dương

Nghiên Dư Mèo 10:50
vì mình thích đặt tên theo tên người, mình khá thích tên dương nên gọi em là nghiên dương (biển đẹp),tính đặt là Tịch Dương (mặt trời lặn) nhưng bạn toi thấy giống Dương Tịch quá nên k cho :)))