Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Ori (tên Chó và Mèo)

Ori là tên dành cho chó, mèo và bò sát. Tên Ori phổ biến cho giống cái The meaning of Ori is not known to us.
Trên trang web của chúng tôi, đã có 18 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Ori của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
4 phiếu
Cái
7 phiếu

Which animal

Chó
8 phiếu
Mèo
5 phiếu
Bò sát
2 phiếu
Chuột lang
1 phiếu
Chuột hamster
1 phiếu
Chim
1 phiếu

Ori occurs in the following categories:
Tên chó đực với 3 chữ cái181 names

Bình luận về Ori

Ori Mèo 2016
tên này là tên của của công chúa trong phim hoạt hình mà tôi thích nhất
Ori Mèo 2016
tên này là tên của 1 nàng công chúa mà tôi thích nhất trong phim hoạt hình
Ori Chó 09:30
Vì bú liếm trên con chó của anh jaygray