Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Pốp (tên Chó và Chim)

Pốp là tên dành cho chó, chim và mèo. Cái tên Pốp là tên phổ biến cho thú đực. The meaning of Pốp is not known to us.
Bạn đang tìm một tên gọi dễ gọi và dễ thương cho thú cưng của bạn? Pốp có thể là một cái tên hoàn hảo!
Trên trang web của chúng tôi, đã có 49 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Pốp của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
28 phiếu
Cái
15 phiếu

Which animal

Chó
37 phiếu
Chim
5 phiếu
Mèo
3 phiếu
Chuột hamster
2 phiếu
Fish
1 phiếu
Chuột lang
1 phiếu

Pốp occurs in the following categories:

Bình luận về Pốp

Pốp Chó 19-01
Do cảm hứng mà đặt ra thôi!!!