Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Polly (tên Chó và Chim)

Polly là tên dành cho chó, chim và mèo. Tên Polly phổ biến cho giống cái The meaning of Polly is not known to us.
Bạn đang tìm một tên gọi dễ thương và Hoàng gia cho thú cưng của bạn? Polly có thể là một cái tên hoàn hảo!
Trên trang web của chúng tôi, đã có 170 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Polly của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
23 phiếu
Cái
135 phiếu

Which animal

Chó
96 phiếu
Chim
28 phiếu
Mèo
24 phiếu
Thỏ
9 phiếu
Ngựa
4 phiếu
Con vật khác
3 phiếu

Polly occurs in the following categories:
Tên mèo cái với 2 âm tiết250 namesTên chó đực với 2 âm tiết250 names

Bình luận về Polly

Polly Chó 2016
Em trai tôi
Polly Chó 2016
Vì tôi đọc tạp chí
Polly 2017
Becase my brother have nick name is pollision
Polly Thỏ 2019
Do tôi thích nó
Polly Thỏ 2019
Do tôi thích nó
Polly 5-03
Trên TV thấy vẹt Polly của heo Peppa thì mình cũng đặt tên cho con vẹt cưng của mình là Polly thôi.