Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Sệ (tên Mèo và Chó)

Sệ là tên dành cho mèo, chó và chuột cống. Tên Sệ phổ biến cho giống cái The meaning of Sệ is not known to us.
Trên trang web của chúng tôi, đã có 8 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Sệ của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
4 phiếu
Cái
5 phiếu

Which animal

Mèo
3 phiếu
Chó
3 phiếu
Chuột cống
1 phiếu
Chim
1 phiếu

Sệ occurs in the following categories:

Bình luận về Sệ

Sệ Chó 13:48
Vì nó rất béo, người nó cứ sệ ra nên tôi đặt tên cho nó là Sệ
Sệ Chó 13:50
Tại vì nó rất béo và người của nó bị sệ xuống nên tôi đặt tên cho nó là Sệ