Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Salem (tên Mèo và Chó)

Salem là tên dành cho mèo, chó và bò sát. Cái tên Salem là tên phổ biến cho thú đực. The meaning of Salem is not known to us.
Bạn đang tìm một tên gọi dễ gọi và Diễn viên cho thú cưng của bạn? Salem có thể là một cái tên hoàn hảo!
Trên trang web của chúng tôi, đã có 82 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Salem của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
48 phiếu
Cái
17 phiếu

Which animal

Mèo
71 phiếu
Chó
9 phiếu
Bò sát
1 phiếu
Ngựa
1 phiếu

Salem occurs in the following categories:
Tên phổ biến cho mèo cái250 namesTên mèo cái kết thúc với M names

Bình luận về Salem

Salem Mèo 2016
Nhà mình có trồng một cây hoa. Nó có tên là Salem. Thấy hoa đẹp nên mình lấy tên hoa đặt cho con mèo của mình.
Salem Chó 20-02
Ba đặt