Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Sophia (tên Chó và Mèo)

Sophia là tên dành cho chó, mèo và chim. Tên Sophia phổ biến cho giống cái The meaning of Sophia is not known to us.
Bạn đang tìm một tên gọi dễ thương và hay cho thú cưng của bạn? Sophia có thể là một cái tên hoàn hảo!
Trên trang web của chúng tôi, đã có 58 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Sophia của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
3 phiếu
Cái
49 phiếu

Which animal

Chó
36 phiếu
Mèo
15 phiếu
Chim
2 phiếu
Ngựa
2 phiếu
Thỏ
1 phiếu
Chuột hamster
1 phiếu

Sophia occurs in the following categories:
Tên chó cái với 3 âm tiết250 namesTên mèo cái với 3 âm tiết250 namesTên mèo đực với 3 âm tiết250 namesTên chó đực bắt đầu với S96 names

Bình luận về Sophia

Sophia Mèo 18-07
Vì đó là tên tiếng anh của bạn thân tôi
Sophia Mèo 18-07
Vì nó rất xinh và dễ nhớ