Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Tama (tên Mèo và Chó)

Tama là tên cho mèo. Tên Tama phổ biến cho giống cái The meaning of Tama is not known to us.
Trên trang web của chúng tôi, đã có 12 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Tama của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
3 phiếu
Cái
5 phiếu

Which animal

Mèo
9 phiếu
Chó
3 phiếu

Tama occurs in the following categories:

Bình luận về Tama

Tama Mèo 2016
vi ten nay la ten cua mot nhan vat nu em yeu thich trong bo phim kokokurisan