Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Tiên Tử (tên Chó)

Tiên Tử là tên cho chó. Cái tên Tiên Tử là tên phổ biến cho thú đực. The meaning of Tiên Tử is not known to us.
Trên trang web của chúng tôi, đã có 1 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Tiên Tử của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
0 phiếu
Cái
1 phiếu

Which animal

Chó
1 phiếu

Tiên Tử occurs in the following categories:

Bình luận về Tiên Tử

Tiên Tử Chó hôm qua
Lý do nghĩ ra cái tên vì chitjw nhớ đến chú chó của Kim Lăng (trong Ma Đạo Tổ Sư), chú chó đó tên Tiên Tử, thấy cũng rất thích nhân vật Kim Lăng nên lấy tên của chú chó đó đặt