Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Vành (tên Chó)

Vành là tên cho chó. Cái tên Vành là tên phổ biến cho thú đực. The meaning of Vành is not known to us.
Trên trang web của chúng tôi, đã có 1 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Vành của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
0 phiếu
Cái
1 phiếu

Which animal

Chó
1 phiếu

Vành occurs in the following categories:

Bình luận về Vành

Vành Chó hôm qua
Vàng là cái tên của con cún của nhà thơ Trần Đăng Khoa trong một vụ ném bom chú chó vàng đã hi sinh và con chó nhà tôi màu lông rất giống con chó vàng của nhà thơ Trần Đăng Khoa nên nhà tôi đã đặt cái tên đấy và cái tên đấy rất hay và rất có ý nghĩa với gia đình tôi