Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Vểnh, Cụp (tên Chó)

Vểnh, Cụp là tên cho chó. Cái tên Vểnh, Cụp là tên phổ biến cho thú đực. The meaning of Vểnh, Cụp is not known to us.
Trên trang web của chúng tôi, đã có 1 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Vểnh, Cụp của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
1 phiếu
Cái
0 phiếu

Which animal

Chó
1 phiếu

Vểnh, Cụp occurs in the following categories:

Bình luận về Vểnh, Cụp

Vểnh, Cụ Chó 01:38
Tại gọi tên nó theo màu lông, tai vểnh tai cụp