Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Xoài (tên Chó và Mèo)

Xoài là tên dành cho chó, mèo và chuột hamster. Cái tên Xoài là tên phổ biến cho thú đực. The meaning of Xoài is not known to us.
Trên trang web của chúng tôi, đã có 7 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Xoài của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
4 phiếu
Cái
2 phiếu

Which animal

Chó
4 phiếu
Mèo
2 phiếu
Chuột hamster
1 phiếu

Xoài occurs in the following categories:

Bình luận về Xoài

Xoài Chuột hamster 2020
Món ăn mà tôi thích
Xoài Chó 2020
vì tôi thấy nó hay
Xoài Mèo 3-04
Nó có màu vàng như xoài chín nên đặt tên rất dễ ko cần suy nghĩ nhiều.:))
Xoài Mèo hôm qua
T thích ăn xoàii