Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Xu (tên Chó và Mèo)

Xu là tên dành cho chó, mèo và chim. Tên Xu phổ biến cho giống cái The meaning of Xu is not known to us.
Bạn đang tìm một tên gọi dễ thương và dễ gọi cho thú cưng của bạn? Xu có thể là một cái tên hoàn hảo!
Trên trang web của chúng tôi, đã có 112 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Xu của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
38 phiếu
Cái
52 phiếu

Which animal

Chó
96 phiếu
Mèo
9 phiếu
Chim
4 phiếu
Con vật khác
1 phiếu
Thỏ
1 phiếu
Fish
1 phiếu

Xu occurs in the following categories:
Tên phổ biến cho chó250 namesTên chó cái với 2 chữ cái46 namesTên chó đực kết thúc với U200 namesTên chó cái với một âm tiết250 names

Bình luận về Xu

Xu Chó 2015
Do bo long cua no xù
Xu Chó 2016
toi nhin thay no giong cho xu qua
Xu Chó 2016
Thich
Xu Chó 2016
Cute
Xu 2016
long
Xu Chó 2016
Chu cho cua toi rat ngoan va no la mot con cho xu!
Xu Chó 2018
thấy hợp và hay
Xu Chó 2018
thấy dễ thương ,hợp,hay
Xu Chó 2018
Xu
Xu Chó 2019
Vì dễ thương và rất dễ kêu hoặc nghe
Xu Chim 22-02
Vì tính cách
Xu Con vật khác 25-06
Mình nuôi cáo tuyết lí do gọi nó là Bé Xu vì xem anime thấy có bé cáo tuyết tên Siu nghe đáng yêu quá nên chọn tên tựa vậy :))