Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Zoro (tên Chó và Mèo)

Zoro là tên dành cho chó, mèo và chim. Cái tên Zoro là tên phổ biến cho thú đực. The meaning of Zoro is not known to us.
Trên trang web của chúng tôi, đã có 29 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Zoro của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
18 phiếu
Cái
4 phiếu

Which animal

Chó
12 phiếu
Mèo
11 phiếu
Chim
3 phiếu
Thỏ
2 phiếu
Ngựa
1 phiếu

Zoro occurs in the following categories:
Tên mèo đực kết thúc với O261 names

Bình luận về Zoro

Zoro Mèo hôm qua
vì mình thích nhân vật zoro trong one piece :)))))