Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Inu (tên Chó)

Inu là tên cho chó. Cái tên Inu là tên phổ biến cho thú đực. The meaning of Inu is not known to us.
Bạn đang tìm một tên gọi Độc đáo và dễ gọi cho thú cưng của bạn? Inu có thể là một cái tên hoàn hảo!
Trên trang web của chúng tôi, đã có 18 người trả lời các câu hỏi về thú cưng tên Inu của họ.
Bạn có thú cưng không? Xin hãy giúp chúng tôi và trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn.

Giới Tính

Đực
9 phiếu
Cái
5 phiếu

Which animal

Chó
18 phiếu

Inu occurs in the following categories:
Tên phổ biến cho chó con250 namesTên chó cái kết thúc với U200 namesTên chó đực với 3 chữ cái181 namesTên chó đực bắt đầu với I names

Bình luận về Inu

Inu Chó 2015
vì tiếng nhật, chữ chó gọi là Inu nên đặt thế luôn
Inu Chó 2015
Do trong tiếng nhật, chứ inu dịch ra là con chó nên đặt con chó tên như vậy luôn
Inu Chó 2015
Do trong tiếng nhật, chứ inu dịch ra là con chó nên đặt con chó tên như vậy luôn
Inu Chó 2016
Lí do tôi gọi bé là Inu là vì trong tiếng Nhật, Inu nghĩa là chó :v Và bây giờ nó đã được rút ngắn lại thành Nu <3
Inu Chó 2016
Lí do tôi gọi bé là Inu là vì trong tiếng Nhật, Inu nghĩa là chó :v Và bây giờ nó đã được rút ngắn lại thành Nu <3
Inu Chó 2018
vì trong tiếng Nhật,Inu nghĩa là chó.