Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Tên phổ biến cho chim


Mỗi ngày có hàng trăm người như bạn trả lời các câu hỏi trên trang web của chúng tôi. Ví dụ như mức độ hài lòng với tên của họ, hay nếu mọi người có thể viết, phát âm và nhớ tên của họ, và mọi người phản ứng thế nào với tên của họ.

Những trả lời đã được tổng hợp để tạo ra danh sách các tên dưới đây.
Danh sách này sẽ luôn thay đổi vì mỗi ngày sẽ có thêm người trả lời câu hỏi về tên của mình.


# Tên phiếu
1 Chim 55 phiếu
2 Chó 665 phiếu
3 Đạt Đat 1 phiếu
4 Cún 324 phiếu
5 Heo 88 phiếu
6 A 143 phiếu
7 Mi 152 phiếu
8 Nymph 4 phiếu
9 Họa Mi 4 phiếu
10 Chào mào 1 phiếu
11 Sáo 1 phiếu
12 Mèo 616 phiếu
13 Mimi 1313 phiếu
14 Chích Choè 1 phiếu
15 Không 139 phiếu
16 Chim Sáo 1 phiếu
17 Milo 571 phiếu
18 Chichi 38 phiếu
19 Cucu 13 phiếu
20 Vicky 42 phiếu
21 Cu 21 phiếu
22 Dd 21 phiếu
23 4Yt 1 phiếu
24 Bồ Câu 1 phiếu
25 Su Su 48 phiếu
26 Nguyet 2 phiếu
27 Lu Lu 63 phiếu
28 Xu 36 phiếu
29 Chíp 15 phiếu
30 Bi 137 phiếu
31 Cặc 7 phiếu
32 Mi Mi 199 phiếu
33 Chíp Chíp 3 phiếu
34 Lucky 1002 phiếu
35 Khieu 1 phiếu
36 LILI 1 phiếu
37 Happy 236 phiếu
38 Red 47 phiếu
39 Luxi 7 phiếu
40 Thỏ 125 phiếu
41 Ngoan 3 phiếu
42 Luky 65 phiếu
43 Susu 92 phiếu
44 Moon 131 phiếu
45 Anh Nộc 1 phiếu
46 Hậu 2 phiếu
47 M 108 phiếu
48 34 phiếu
49 Cgfggxf 1 phiếu
50 Ant 2 phiếu
51 Ant 0 phiếu
52 Khươu 1 phiếu
53 Tony 168 phiếu
54 Rfqr 1 phiếu
55 San 20 phiếu
56 Jk 9 phiếu
57 Tuoi Con Rong 1 phiếu
58 Lulu 665 phiếu
59 One 3 phiếu
60 Ni 26 phiếu
61 Ben 197 phiếu
62 Mh 1 phiếu
63 Misa 118 phiếu
64 Hổ 31 phiếu
65 25 phiếu
66 Ngu 14 phiếu
67 Đại Bàng 3 phiếu
68 Bo 185 phiếu
69 Gilly 3 phiếu
70 Mochi 131 phiếu
71 Mina 249 phiếu
72 Sơn Ca 3 phiếu
73 Hjk 4 phiếu
74 Chin Chao Mao 1 phiếu
75 Cat 672 phiếu
76 Lk/ily 1 phiếu
77 Boo 56 phiếu
78 Vẹt 2 phiếu
79 Elsa 114 phiếu
80 Elsa 0 phiếu
81 Elsa 0 phiếu
82 Hoami 1 phiếu
83 Chích Bông 3 phiếu
84 Cumen 1 phiếu
85 Con Trích 1 phiếu
86 Bongjour 1 phiếu
87 Hot 5 phiếu
88 Tutu 30 phiếu
89 Lu 336 phiếu
90 Xao 1 phiếu
91 Lal;als 1 phiếu
92 Hg 6 phiếu
93 Chimili 1 phiếu
94 Huyen 3 phiếu
95 Chiu 2 phiếu
96 Black 219 phiếu
97 Saco 1 phiếu
98 Huughg 1 phiếu
99 Cookei 2 phiếu
100 Na Cahara 1 phiếu
101 Đụ 2 phiếu
102 Địt 2 phiếu
103 Cha Mi 1 phiếu
104 Cháo 1 phiếu
105 Kalana 1 phiếu
106 Tyni 1 phiếu
107 Ú 17 phiếu
108 Pikiu 1 phiếu
109 Mrs.cat 1 phiếu
110 Bitch Iu Qý 0 phiếu
111 Chim Chiu 1 phiếu
112 Bé Bi 6 phiếu
113 Mily 40 phiếu
114 Rr 5 phiếu
115 Cgos 1 phiếu
116 Dsdsf 1 phiếu
117 Khỉ 17 phiếu
118 Mào Đỏ 1 phiếu
119 Yireko 1 phiếu
120 Mykai 1 phiếu
121 Caca 37 phiếu
122 Con Chim 2 phiếu
123 Vành Khuyên 1 phiếu
124 Petty 17 phiếu
125 La 15 phiếu
126 Ko Có Tên 5 phiếu
127 Miku 58 phiếu
128 Hika 1 phiếu
129 Sung 1 phiếu
130 Starlighit 1 phiếu
131 Sally 149 phiếu
132 Co 20 phiếu
133 Linhmy 1 phiếu
134 Chorrect 1 phiếu
135 Ly 19 phiếu
136 Hk 2 phiếu
137 Fortíne 1 phiếu
138 Lee Sin 1 phiếu
139 Sa 28 phiếu
140 Milala 1 phiếu
141 Tài 3 phiếu
142 Sam 361 phiếu
143 Sam 0 phiếu
144 Nghsjd 1 phiếu
145 Lancer 2 phiếu
146 Duy Hồ 1 phiếu
147 Mít 56 phiếu
148 Gi 5 phiếu
149 Po 38 phiếu
150 Hegwid 1 phiếu
151 Bon 29 phiếu
152 123213 1 phiếu
153 Cam 15 phiếu
154 Cúc Su 1 phiếu
155 Mực 145 phiếu
156 Binka 5 phiếu
157 Xi 6 phiếu
158 Li Li 12 phiếu
159 Heart 5 phiếu
160 Bird 69 phiếu
161 Christine 5 phiếu
162 Rồng 15 phiếu
163 Akay 1 phiếu
164 Iokona 1 phiếu
165 Hot Hay 1 phiếu
166 Honey 102 phiếu
167 Kiu 7 phiếu
168 Ểwv 1 phiếu
169 Na 116 phiếu
170 Naomi Mo 1 phiếu
171 Bean 11 phiếu
172 Mau Nói 1 phiếu
173 Vân 2 phiếu
174 Pas 3 phiếu
175 288 1 phiếu
176 Milu 542 phiếu
177 Gadh 1 phiếu
178 Bé Chim Xinh 1 phiếu
179 Tracy 13 phiếu
180 Ngà 1 phiếu
181 Miumiu 25 phiếu
182 Thỉ 1 phiếu
183 D 88 phiếu
184 Micky 118 phiếu
185 Vichi 1 phiếu
186 Arb 1 phiếu
187 Chi Rin 1 phiếu
188 Xinh Dep 1 phiếu
189 Peter 107 phiếu
190 Nao 285 phiếu
191 Tsuru 1 phiếu
192 Tuyết Nhỏ 1 phiếu
193 Cà Na 1 phiếu
194 Thét Thét 1 phiếu
195 Hh 17 phiếu
196 Cut 5 phiếu
197 Luki 51 phiếu
198 Mymy 35 phiếu
199 Finches 1 phiếu
200 Pet 52 phiếu
201 Virgo 2 phiếu
202 Chim Bo Cau 1 phiếu
203 Tran Quoc Toan 1 phiếu
204 Princess 86 phiếu
205 Thanh 1 phiếu
206 Majestic 2 phiếu
207 Hút Mat 1 phiếu
208 K 94 phiếu
209 Chim Cung 1 phiếu
210 Ered 1 phiếu
211 Vivi 51 phiếu
212 Ki 207 phiếu
213 Meri 12 phiếu
214 Phụng Hoàng 1 phiếu
215 Phụng 1 phiếu
216 Kjk 3 phiếu
217 Cu Gáy 1 phiếu
218 Zxczxc 1 phiếu
219 Rooply 1 phiếu
220 Nai 14 phiếu
221 Ferrari 9 phiếu
222 Yunjrdnj 1 phiếu
223 None 39 phiếu
224 June ,may 1 phiếu
225 Lami 1 phiếu
226 Như 2 phiếu
227 Jery 5 phiếu
228 Hami 14 phiếu
229 Steven 21 phiếu
230 Aki 54 phiếu
231 Bep 6 phiếu
232 Miky 65 phiếu
233 Miky 0 phiếu
234 Elyssa 1 phiếu
235 Kotori 2 phiếu
236 Họa My 1 phiếu
237 Bao Bao 2 phiếu
238 Thiết 1 phiếu
239 Nn 15 phiếu
240 Con Cặc 3 phiếu
241 Hằng 5 phiếu

Trả lời