Vui lòng trả lời 5 câu hỏi về tên thú cưng của bạn. Tên thú cưng của bạn là:  

Tên phổ biến cho chim


Mỗi ngày có hàng trăm người như bạn trả lời các câu hỏi trên trang web của chúng tôi. Ví dụ như mức độ hài lòng với tên của họ, hay nếu mọi người có thể viết, phát âm và nhớ tên của họ, và mọi người phản ứng thế nào với tên của họ.

Những trả lời đã được tổng hợp để tạo ra danh sách các tên dưới đây.
Danh sách này sẽ luôn thay đổi vì mỗi ngày sẽ có thêm người trả lời câu hỏi về tên của mình.


# Tên phiếu
1 Chim 56 phiếu
2 Chó 706 phiếu
3 Đạt Đat 1 phiếu
4 Cún 342 phiếu
5 Heo 90 phiếu
6 A 151 phiếu
7 Mi 159 phiếu
8 Nymph 4 phiếu
9 Họa Mi 4 phiếu
10 Chào mào 1 phiếu
11 Sáo 1 phiếu
12 Mèo 659 phiếu
13 Mimi 1397 phiếu
14 Chích Choè 1 phiếu
15 Không 147 phiếu
16 Chim Sáo 1 phiếu
17 Milo 650 phiếu
18 Chichi 41 phiếu
19 Cucu 14 phiếu
20 Vicky 46 phiếu
21 Cu 21 phiếu
22 Dd 21 phiếu
23 Bồ Câu 1 phiếu
24 Su Su 49 phiếu
25 Nguyet 2 phiếu
26 Lu Lu 65 phiếu
27 Xu 37 phiếu
28 Chíp 15 phiếu
29 Bi 147 phiếu
30 Cặc 10 phiếu
31 Mi Mi 202 phiếu
32 Chíp Chíp 3 phiếu
33 Lucky 1079 phiếu
34 Khieu 1 phiếu
35 LILI 1 phiếu
36 Happy 254 phiếu
37 Red 49 phiếu
38 Luxi 8 phiếu
39 Thỏ 132 phiếu
40 Ngoan 3 phiếu
41 Luky 69 phiếu
42 Susu 99 phiếu
43 Moon 143 phiếu
44 Anh Nộc 1 phiếu
45 Hậu 2 phiếu
46 M 109 phiếu
47 36 phiếu
48 Cgfggxf 1 phiếu
49 Ant 2 phiếu
50 Khươu 1 phiếu
51 Tony 178 phiếu
52 Rfqr 1 phiếu
53 San 23 phiếu
54 Jk 9 phiếu
55 Tuoi Con Rong 1 phiếu
56 Lulu 704 phiếu
57 One 3 phiếu
58 Ni 27 phiếu
59 Ben 203 phiếu
60 Mh 1 phiếu
61 Misa 124 phiếu
62 Hổ 34 phiếu
63 25 phiếu
64 Ngu 16 phiếu
65 Đại Bàng 3 phiếu
66 Bo 199 phiếu
67 Gilly 3 phiếu
68 Mochi 159 phiếu
69 Mina 262 phiếu
70 Sơn Ca 3 phiếu
71 Hjk 4 phiếu
72 Chin Chao Mao 1 phiếu
73 Cat 701 phiếu
74 Lk/ily 1 phiếu
75 Boo 58 phiếu
76 Vẹt 2 phiếu
77 Elsa 126 phiếu
78 Hoami 1 phiếu
79 Chích Bông 3 phiếu
80 Cumen 1 phiếu
81 Con Trích 1 phiếu
82 Bongjour 1 phiếu
83 Hot 7 phiếu
84 Tutu 34 phiếu
85 Lu 362 phiếu
86 Xao 1 phiếu
87 Lal;als 1 phiếu
88 Hg 6 phiếu
89 Chimili 1 phiếu
90 Huyen 3 phiếu
91 Chiu 2 phiếu
92 Black 235 phiếu
93 Saco 1 phiếu
94 Huughg 1 phiếu
95 Cookei 2 phiếu
96 Na Cahara 1 phiếu
97 Đụ 2 phiếu
98 Địt 2 phiếu
99 Cha Mi 1 phiếu
100 Cháo 1 phiếu
101 Kalana 1 phiếu
102 Tyni 2 phiếu
103 Ú 17 phiếu
104 Pikiu 1 phiếu
105 Mrs.cat 1 phiếu
106 Bitch Iu Qý 0 phiếu
107 Chim Chiu 1 phiếu
108 Bé Bi 6 phiếu
109 Mily 43 phiếu
110 Rr 5 phiếu
111 Cgos 1 phiếu
112 Dsdsf 1 phiếu
113 Khỉ 17 phiếu
114 Mào Đỏ 1 phiếu
115 Yireko 1 phiếu
116 Mykai 1 phiếu
117 Caca 40 phiếu
118 Con Chim 2 phiếu
119 Vành Khuyên 1 phiếu
120 Petty 17 phiếu
121 La 15 phiếu
122 Ko Có Tên 5 phiếu
123 Miku 61 phiếu
124 Hika 2 phiếu
125 Sung 1 phiếu
126 Starlighit 1 phiếu
127 Sally 159 phiếu
128 Co 20 phiếu
129 Linhmy 1 phiếu
130 Chorrect 1 phiếu
131 Ly 21 phiếu
132 Hk 3 phiếu
133 Fortíne 1 phiếu
134 Lee Sin 1 phiếu
135 Sa 29 phiếu
136 Milala 1 phiếu
137 Tài 3 phiếu
138 Sam 387 phiếu
139 Nghsjd 1 phiếu
140 Lancer 2 phiếu
141 Duy Hồ 1 phiếu
142 Mít 63 phiếu
143 Gi 5 phiếu
144 Po 46 phiếu
145 Hegwid 1 phiếu
146 Bon 31 phiếu
147 Cam 23 phiếu
148 Cúc Su 1 phiếu
149 Mực 156 phiếu
150 Binka 5 phiếu
151 Xi 7 phiếu
152 Li Li 12 phiếu
153 Heart 5 phiếu
154 Bird 69 phiếu
155 Christine 5 phiếu
156 Rồng 18 phiếu
157 Akay 1 phiếu
158 Iokona 1 phiếu
159 Hot Hay 1 phiếu
160 Honey 109 phiếu
161 Kiu 7 phiếu
162 Ểwv 1 phiếu
163 Na 124 phiếu
164 Naomi Mo 1 phiếu
165 Bean 13 phiếu
166 Mau Nói 1 phiếu
167 Vân 2 phiếu
168 Pas 3 phiếu
169 Milu 566 phiếu
170 Gadh 1 phiếu
171 Bé Chim Xinh 1 phiếu
172 Tracy 13 phiếu
173 Ngà 1 phiếu
174 Miumiu 27 phiếu
175 Thỉ 1 phiếu
176 D 95 phiếu
177 Micky 122 phiếu
178 Vichi 1 phiếu
179 Arb 1 phiếu
180 Chi Rin 1 phiếu
181 Xinh Dep 1 phiếu
182 Peter 112 phiếu
183 Nao 293 phiếu
184 Tsuru 1 phiếu
185 Tuyết Nhỏ 1 phiếu
186 Cà Na 1 phiếu
187 Thét Thét 1 phiếu
188 Hh 18 phiếu
189 Cut 6 phiếu
190 Luki 56 phiếu
191 Mymy 36 phiếu
192 Finches 1 phiếu
193 Pet 58 phiếu
194 Virgo 3 phiếu
195 Chim Bo Cau 1 phiếu
196 Tran Quoc Toan 1 phiếu
197 Princess 89 phiếu
198 Thanh 1 phiếu
199 Majestic 3 phiếu
200 Hút Mat 1 phiếu
201 K 95 phiếu
202 Chim Cung 1 phiếu
203 Ered 1 phiếu
204 Vivi 54 phiếu
205 Ki 218 phiếu
206 Meri 14 phiếu
207 Phụng Hoàng 1 phiếu
208 Phụng 1 phiếu
209 Kjk 3 phiếu
210 Cu Gáy 1 phiếu
211 Zxczxc 1 phiếu
212 Rooply 1 phiếu
213 Nai 15 phiếu
214 Ferrari 10 phiếu
215 Yunjrdnj 1 phiếu
216 None 40 phiếu
217 June ,may 1 phiếu
218 Lami 1 phiếu
219 Như 2 phiếu
220 Jery 6 phiếu
221 Hami 15 phiếu
222 Steven 23 phiếu
223 Aki 55 phiếu
224 Bep 6 phiếu
225 Miky 70 phiếu
226 Elyssa 1 phiếu
227 Kotori 2 phiếu
228 Họa My 1 phiếu
229 Bao Bao 2 phiếu
230 Thiết 1 phiếu
231 Nn 16 phiếu
232 Con Cặc 3 phiếu
233 Hằng 5 phiếu

Trả lời